ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านปางพระราชทาน2
2018-02-04 21:18:02 เข้าชม : 61 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายเรวัฒน์ ค้ากำยาน
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0871914602
บริการเสริม ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ เวลา 19.00-21.00น. (พุธ-พฤหัส) นักศึกษาสายสามัญ เวลา 10.00-16.00น.(อังคาร-พฤหัส)
ผลงานเด่น กิจกรรม

 งานการศึกษาต่อเนื่อง /ส่งเสริมงานอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า/ส่งเสริมอนุรักษ์การทำกระเป๋าไทยใหญ่