ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านแม่ฉางข้าว
2018-02-04 20:47:26 เข้าชม : 48 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายอุดร ก้อนศิลา
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่ฉางข้าว หมู่ที่ 10 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
เบอร์โทรศํพท์ 0871919024
บริการเสริม ศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
พบกลุ่ม ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย วันพุธและพฤหัสบดี เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวันทำการ ผู้ไม่รู้หนังสือ 19.00-21.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

แหล่งศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 


-การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด

-การเลี้ยงผึ้งแบบธรรมชาติ