ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านม้งแปดหลัง
2018-02-04 20:39:16 เข้าชม : 41 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายณรงค์ ขัติยะ
สถานที่ติดต่อ หมู่ 12 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
เบอร์โทรศํพท์ 086 9235335
บริการเสริม ส่งเสริมอาชีพการปักผ้าชนเผ่า , สอนเสริมเด็กประถมกลับบ้าน ,มุมรักการอ่านใน ศศช., ให้คำแนะนำและปรึกษาการจัดทำโครงการต่าง ๆ ของชุมชน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ผู้ไม่รู้หนังสือ วันอังคาร -วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 น.-17.00 น. พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ วันพุธ-วันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น. - 21.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

ส่งเสริมงานผ้าปักชนเผ่า