ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยน้ำขุ่น
2018-02-04 20:34:55 เข้าชม : 36 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสุวิมล ขัติยะ
สถานที่ติดต่อ หมู่ 18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
เบอร์โทรศํพท์ 085 5293339
บริการเสริม ส่งเสริมอาชีพการทอตุง , ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง,สอนเสริมเด็กประถมกลับบ้าน ,มุมรักการอ่านใน ศศช.,
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือ วันอังคาร-วันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. และ19.00 น. - 21.00 น. วันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น. -21.00 น. พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ วันอังคาร -วันพุธ เวลา 19.00 น.-21.00 น
ผลงานเด่น กิจกรรม

สร้างป่า สร้างรายได้ (ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง)