ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านแม่มอญ
2018-02-04 20:20:25 เข้าชม : 61 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวรตนพร มะโน
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่มอญ หมู่ 2 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 087-1883791
บริการเสริม งานทุนการศึกษา งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ทุกวันอังคาร และวันอาทิตย์
ผลงานเด่น กิจกรรม

 ส่งเสริมการรู้หนังสือ จัดกระบวนการเรียนการสอนระดับ ประถม  มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย