ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านอาโต่
2018-02-04 19:58:07 เข้าชม : 52 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายศศิพงค์ ชำนาญยา
สถานที่ติดต่อ หมู่12 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0811621650
บริการเสริม การศึกษาตามอัธยาศัย สอนเด็กประถมกลับบ้าน ส่งเสริมอาชีพกลุ่มกาแฟ
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
พบกลุ่มนักศึกษาในระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00น. ส่งเสริมการรู้หนังสือ ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 19.00-22.00น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

กลุ่มกาแฟบ้านอาโต่