ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านแม่ตะละ
2018-02-04 18:35:21 เข้าชม : 40 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายอธิป ชุมภูแสงทอง
สถานที่ติดต่อ หมู่ 7 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0894352855
บริการเสริม งานเครื่อข่าย สวพส.
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี
ผลงานเด่น กิจกรรม

ผู้ประสานงานดอย อำเภอเวียงป่าเป้า ทุนการศึกษาของนักศึกษาสภาวะยากลำบาก การจัดการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย