ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านแม่เปิน
2018-02-04 17:37:03 เข้าชม : 51 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางจิติมา ชุ่มมงคล
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่เปิน หมู่ที่ 13 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 089-4359472
บริการเสริม การศึกษาตามอัธยาศัย/ การศึกษาต่อเนื่อง/ งานทะเบียนนักศึกษา
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือ(วันอังคาร-วันพฤหัสบดี) พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ (วันพุธ เวลา 09.00น.-15.00น. วันอาทิตย์ เวลา 08.30น.-12.00น.)
ผลงานเด่น กิจกรรม

- ส่งเสริมการรูู้หนังสือโดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นเอง

- การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มุมรักการอ่าน

-งานทะเบียนนักศึกษา