ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยส้านใหม่
2018-02-04 16:57:36 เข้าชม : 91 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวเจษฎาภรณ์ ศรีจันทร์
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0831523901
บริการเสริม ศูนย์มีเดียชุมชน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ วันอังคาร-วันพฤหัสบดี เวลา 19.00-21.00 น.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญวันพุธและวันศุกร์เวลา 09.00-12.00น.ระดับประถมศึกษา ม.ต้น,ม.ปลาย
ผลงานเด่น กิจกรรม

ผ้าปักชนเผ่า