ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยน้ำริน
2018-02-04 16:47:57 เข้าชม : 86 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวอมินทร์ตรา พรหมปาละ
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 083-5708151
บริการเสริม การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาต่อเนื่อง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ทุกวันทำการ
ผลงานเด่น กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน ให้มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน เช่น กลุ่มจิตอาสาดูแลรักษาความสะอาดชุมชน  กลุ่มยุวกรรมการหย่อมบ้าน

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้เรียนทำอาชีพที่สุจริตในชุมชนเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว เช่น กิจกรรมเฟิรนหนัง สร้างงานสร้า