ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านมอล่อง
2018-02-04 16:00:09 เข้าชม : 30 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายนันทพล กาวี
สถานที่ติดต่อ บ้านมอล่อง หมู่25 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียง
เบอร์โทรศํพท์ 0821856
บริการเสริม ส่งเสริมการรู้หนังสือไทยและสายสามัญ
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
สายสามัญระดับประถม.ม.ต้น วันอังคาร เวลา09.00-12.00น ม.ปลาย วันพุธ เวลา09.00-12.00น.ส่งเสริมการรู้หนังสือวันพฤหัสบดีเวลา 09.00-12.00น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

ส่งเสริมการปักผ้าชนเผ่าอาข่า