ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านผาจี
2018-02-04 15:47:12 เข้าชม : 31 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวนภัทรชกาณฐ์ ลาพิง
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 15 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 093-1575949
บริการเสริม งานส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าปักชนเผ่า , เด็กประถมกลับบ้าน,
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ระดับประถม วันพุธเวลา 19.00น-21.00น. ระดับม.ต้น วันพฤหัส 19.00น-21.00น ระดับม.ปลาย วันศุกร์19.00น-21.00น ,ผู้ไม่รู้หนังสือ วันจันทร์-วันอังคาร19.00น-21.00น ,กิจกรรมศศช.ในชุมชน ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา09.00น.-16.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

การรวมกลุ่มแม่บ้านเพื่อจัดทำผ้าปักลายชนเผ่า