ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านแสนเมืองโก
2018-02-04 15:42:58 เข้าชม : 36 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวศุฐภาพิชญฆ์ วงค์ประดิษฐ
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 061-3456175
บริการเสริม งานส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ปลูกชา , เด็กประถมกลับบ้าน,ที่ปรึกษาโครงการคอมแพลสชั่นในชุมชน ,
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ระดับประถม วันอาทิตย์ - จันทร์ เวลา 19.00น-21.00น. ระดับม.ต้น วันอังคาร- พุธ 19.00น-21.00น ระดับม.ปลาย วันพฤหัสบดี19.00น-21.00น ,ผู้ไม่รู้หนังสือ วันศุกร์-วันเสาร์19.00น-21.00น ,กิจกรรมศศช.ในชุมชน ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา09.0
ผลงานเด่น กิจกรรม

การรวมกลุ่มผู้ปลูกชาและนำชามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า