ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยหยวกป่าโซ
2018-02-04 15:38:32 เข้าชม : 57 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายเกียรติศักดิ์ อินเทพ
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ม.9 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240
เบอร์โทรศํพท์ 084-1694831
บริการเสริม แหล่งเรียนรู้ผ้าปักลายอาข่า
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือทุกวัน จันทร์ พุธพฤหัสบดี เวลา 19.00 - 21.00 น. และส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นพื้นฐาน ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ทุกวัน จันทร์ อังคาร พุธและพฤหัสบดี เวลา 10.00 - 12. 00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

การรวมกลุ่มผ้าปักเพื่อการอนุรักษ์ลายผ้าปักอาข่าแบบดั้งเดิมบ้านห้วยหยวกป่าโซ