ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยมะเดื่อ
2018-02-04 15:17:23 เข้าชม : 41 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวเบญจวรรณ เทพประคอง
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยมะเดื่อ หมู่ที่9 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0956845811
บริการเสริม แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี
ผลงานเด่น กิจกรรม

จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน