ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านสามัคคีใหม่
2018-02-04 14:44:24 เข้าชม : 35 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายตรีเนตร ขัติยะ
สถานที่ติดต่อ บ้านสามัคคีใหม่ หมู่ 13 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 085-1070226,087-1745931
บริการเสริม แหล่งเรียนรู้กลุ่มผ้าปักลายอาข่า
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ จ,พ,พฤ 19.00-21.00น. อ.10.00-12.00น. นักศึกษาสายสามัญ พ,พฤ,ศ 10.00-12.00น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

การรวมกลุ่มผ้าปักลายอาข่าบ้านสามัคคีใหม่