ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยหมาก
2018-02-04 14:10:46 เข้าชม : 60 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายชุมพล เลี่ยนเครือ
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยหมาก หมู่ที่18 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 093-1573125
บริการเสริม ด้านพัฒนาสังคมชุมชนส่งเสริมการสร้างป่าสร้างรายได้
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
พบกลุ่มนักศึกษาในระดับ ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย ทุกวันอาทิตย์ 08.30-16.00 สอนผู้ไม่รู้หนังสือทุกวันอังคาร-วันพฤหัสบดี19.30-20.30
ผลงานเด่น กิจกรรม

ส่งเสริมการปลูกกาแฟสร้างป่าสร้างรายได้