ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยกระ
2018-02-04 13:54:13 เข้าชม : 47 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางหทัยกาญจน์ เลี่ยนเครือ
สถานที่ติดต่อ หมู่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0848087746
บริการเสริม งานการศึกษาต่อเนื่อง / ส่งเสริมการอนุรักษ์การปักผ้าอาข่าแบบดั้งเดิม / สอนเสริมเด็กประถมกลับบ้านในตอนเย็น วันจันทร์ - ววันศุกร์
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
พบกลุ่มนักศึกษาในระดับประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย ในอาทิตย์ เวลา 08.30 - 15.00 น. สอนกลุ่มผุ้ไม่รู็หนังสือทุกวันศุกร์เวลา 09.00 - 12.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ลายผ้าปักอาข่าแบบดั้งเดิม โดยมีการเก็บรวบรวมลายปักผ้าอาข่าแบบดั้งเดิมเอาไว้ ใน ศศช.เพื่อเป้นคลังความรู้ให้กับชุมชนและผุ้ที่สนใจได้ศึกษา