ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยโต้ง
2018-02-04 13:38:36 เข้าชม : 173 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายปรพลปวิธ ซาวคำ
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยโต้ง หมู่ 10 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0994429241
บริการเสริม แหล่งศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
อังคาร ถึง พฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจพอเพียง