ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยปูใหม่
2018-02-04 13:32:03 เข้าชม : 44 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวภานุมาศ สุริยา
สถานที่ติดต่อ หมู่ 11 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0853428286
บริการเสริม การศึกษาตามอัธยาศัย สอนเด็กประถมกลับบ้าน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือ(วันจันทร์-วันพุธ เวลา19.00-21.00น) สอนนักศึกษาสายสามัญ วันอาทิตย์ ในระดับประถม วันพฤหัสบดี พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญระดับม.ต้นและม.ปลาย
ผลงานเด่น กิจกรรม

ผลิตสื่อการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ