ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านผาบือ
2018-02-04 13:23:39 เข้าชม : 587 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางอัญชลี ชาวลี้แสน
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 9 บ้านผาบือ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0860437725
บริการเสริม การศึกษาตามอัธยาศัย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือ(วันจันทร์-วันพุธ เวลา19.00-21.00น) สอนนักศึกษาสายสามัญ วันอาทิตย์ ในระดับประถม วันพฤหัสบดี พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญระดับม.ต้นและม.ปลาย
ผลงานเด่น กิจกรรม

จัดทำสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน