ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านสวนป่า
2018-02-04 12:53:47 เข้าชม : 96 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวศุภานัน มณีวงค์
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 14 บ้านสวนป่า ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0844849581
บริการเสริม การศึกษาตามอัธยาศัย สอนเด็กประถมกลับบ้าน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือ(วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา19.00-21.00น) สอนนักศึกษาสายสามัญ วันจันทร์-อังคาร ในระดับประถม และระดับม.ต้น และม.ปลาย
ผลงานเด่น กิจกรรม

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การปักผ้าชนเผ่า