ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านหล่อโย
2018-02-04 12:28:28 เข้าชม : 38 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายเศรษฐวิทย์ ประกอบดี
สถานที่ติดต่อ ม.19 ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0895540441
บริการเสริม ร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการพัฒนาพื้นที่แบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา-แม่สลองในการจัดการเรียนรู้
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ผู้ไม่รู้หนังสือ คืนวันอังคารถึงพุธ เวลา 19.00น-21.00 น. , ม.ต้น-ม.ปลาย ทุกวันพุธ
ผลงานเด่น กิจกรรม

งานโครงการส่งเสริมการปลูกผักตลอดฤดูกาลโดยใช้โรงเรือนต้นทุนต่ำ