ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ครูนิเทศ ศศช.กลุ่มสามเหลี่ยมทองคำ
2018-02-04 12:13:42 เข้าชม : 38 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวอำไพ สุปราการ
สถานที่ติดต่อ บ้านหลัก ศศช.บ้านห้วยข่อยหล่อย 630 หมู่ 12 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0846118138
บริการเสริม ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันพุธและพฤหัสบดี เวลา 18.00 -20.00น. ณ บ้านใหม่ศิริพัฒนา หมู่ 12 ต.บ้านแซ200
ผลงานเด่น กิจกรรม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน